Vid en ordinarie tandläkarundersökning tittar man på risker för exempelvis karies och tandlossning, vilket också kan ge en fingervisning om risk för diabetes. Och tidigare i år inleddes ett projekt inom Folktandvården där tandläkare i Stockholms län skulle försöka upptäcka patienter som var i riskzonen eller som hade diabetes utan att veta om det.

– Det är ett positivt och lovande resultat. De urvalskriterier vi använt oss av i Folktandvården kan säkert justeras och skärpas till lite, så vi tycker det är spännande att vi nått det här resultatet, säger tandläkaren och projektledaren Anders Lindunger till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Patienter som enligt tandläkarnas riskbedömningssystem nådde ett visst värde, rekommenderades att söka sig till primärvården för en undersökning. Folktandvården har på fyra ställen i länet samarbetat med vårdcentraler, och 120 patienter har därigenom fått kontrollera sitt blodsocker. Var tredje visade sig ha diabetes. 

Anders Lindunger säger till P4 Stockholm att nästa steg nu blir att söka pengar till ett större försök med fler patienter.