Efter en förfrågan från Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen drar The Lancet tillbaka två vetenskapliga arbeten av Paolo Macchiarini och hans medförfattare, rörande den kritiserade forskningen om syntetiska luftstrupar. 

Ole Petter Ottersen konstaterar enligt The Lancet att »forskningen har utförts utan tillräckligt stöd av preklinisk data, och att artikeln presenterar data på ett sätt som är överdrivet positivt och okritiskt. De kliniska fynden som rapporterats stöds inte av källdatan.«

Karolinska institutets beslut i oredlighetsutredningen gäller sex vetenskapliga artiklar. Även de flesta medförfattarna får olika grader av kritik. Men kritiken är delvis felaktig, skriver Dagens Medicin, och utredarna ska därför granska beslutet. 

Det ska handla om en tidsangivelse för statusrapport för en patient. I vissa medförfattares fall var detta den enda punkten av klander. 

På The Lancets webbplats kan du läsa mer om tidskriftens beslut och vilka arbeten det gäller.

Läs också:

Sju forskare fälls i stor Macchiarini-utredning