I behandlingsrekommendationen för akut mediaotit från 2010 har Läkemedelsverket nu uppdaterat den del som gäller rinnande rörotit. Terracortil med polymyxin B är dock fortfarande förstahandspreparat. Uppdateringen är föranledd av nya läkemedel med ciprofloxacin, där Cetraxal Comp, som också innehåller en steroid, har godkänts för behandling av rörotit. Den nya rekommendationen innebär att örondroppar med ciprofloxacin kan vara indicerat när önskad effekt av Terracortil med polymyxin B uteblir och ciprofloxacinkänsliga bakterier verifierats.

Behandlingsrekommendationen för akut mediaotit från 2010 är i övrigt oförändrad.