– Det är ett misslyckande, det är ingen tvekan, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) till SVT Nyheter.

Målet att från 2019 inte vara beroende av hyrpersonal i hälso- och sjukvården är satt av Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och något alla regioner och landsting strävar mot. En åtgärdsplan med 60 punkter lades 2016 fram för att nå målet.

Men det är långt kvar. I den senaste rapporten från SKL, som gäller årets första kvartal, har nio landsting lyckats vända utvecklingen och faktiskt minska kostnaderna för inhyrd personal.

Bäst, ekonomiskt sett, har det gått för primärvården. Där har kostnaderna totalt sett i landet minskat sex procent. Tolv landsting hade lägre utgifter för hyrpersonal i primärvården första kvartalet i år jämfört med förra året. 

Tittar man på psykiatrin minskade kostnaderna i åtta landsting, men i Sverige i stort ökade de med sex procent. För den somatiska vården minskade kostnaderna i sju landsting men ökade totalt med 17 procent.

Totalt sett i landet har alltså kostnaderna för hyrpersonal ökat, och under årets första tre månader ökade de mest i Region Uppsala. Nu skjuter regionen fram sitt datum för oberoende.

– Vi vill göra det här lugnt, sansat och kontrollerat så att det håller långsiktigt, säger Börje Wennberg till SVT.

 

Läs även:

Oro för skenande sjukvårdskostnader i Region Västernorrland

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader

Västerbotten lockar hyrläkare till timanställning

De bröt trenden med beroende av hyrpersonal

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras