Med två och en halv veckas varsel kom beskedet att bemanningsföretaget Continuum, som lovat sjuksköterskor hela sommaren, skulle omplacera nio sköterskor från sjukhusets kirurgklinik till ett annat landsting den 1 juni.

Nu befarar man på Mälarsjukhuset att läget under sommarmånaderna blir ännu värre än förra året. 

– Vi fick akut dra ner till 20 platser från den dagen. Det kommer att spilla över på samtliga kliniker och orsaka överbeläggningar. Vi hoppas att den ökade belastningen på samtliga avdelningar inte resulterar i en ökad personalflykt. Vi är mycket oroade, säger Elin Karlsson, som arbetar vid kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset och är vice ordförande i Sörmlands läkarförening samt ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Sörmland hade tre gånger så många överbeläggningar jämfört med riket som helhet under sommarmånaderna 2017. Sedan dess har flera åtgärder vidtagits. Bland annat höjdes lönen för sjuksköterskor som jobbar i dygnet runt-verksamhet med i snitt 3 500 kronor per månad.

En annan åtgärd var att flytta vårdplatser från vårdplatsenheterna till klinikerna. Tanken var att lokalt inflytande och ansvarstagande kring vårdplatserna skulle ge effekt – och det såg ut att fungera.

– Vi såg positiva förändringar och upplevde en framtidstro. Belastningen har varit fortsatt hög, men vi kunde ändå se och hoppas på en förbättring – fram till dess att bemanningsföretaget drog bort sjuksköterskorna, säger Elin Karlsson.

Under året har antalet överbeläggningar i Landstinget Sörmland successivt minskat till att landa på 5,4 per hundra vårdplatser i april. Antalet stängda vårdplatser ser inte heller ut att vara lika stort som förra sommarens 130. Men, som landstingets kommunikationsavdelning påpekar: antalet vårdplatser är en färskvara och skiljer sig nästan från vecka till vecka.

Utöver vårdplatserna på sjukhusen är närmare 200 personer inskriva i specialiserad sjukvård i hemmet, vilket har avlastat behovet av vårdplats på sjukhus.

Bemanningsföretaget Continuum säger sig försöka lösa den situation som har uppstått på Mälarsjukhuset genom att erbjuda ny personal med svensk legitimation. De behöver dock inte ha erfarenhet från att ha jobbat på en vårdavdelning.

Beror den här flytten på att ni får bättre betalt för sjuksköterskorna från ett annat landsting?

– Nej, så är det inte. Vill våra anställda byta arbetsplats måste vi kunna gå dem till mötes om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser också hur bristen på sjuksköterskor bara accelererar, säger Lars Hezsö på Continuum.

– Den information vi fått direkt av sjuksköterskorna är att det inte är de som önskat annan arbetsplats, utan företaget som omplacerat dem, kommenterar Elin Karlsson.

Läs mer: 

SKL: Det kommer att vara så här under många år

Läget pressat i Västra Götaland

Färre vårdplatser sommartid

Tillgängliga vårdplatser i Landstinget Sörmland 2018

Mälarsjukhuset, Eskilstuna: 265 före sommaren, 216–265 under sommarmånaderna

Nyköpings lasarett: 117 före sommaren, 83–107 under sommarmånaderna

Kullbergska sjukhuset, Katrineholm: 64 före sommaren, 52–64 under sommarmånaderna

Fotnot: Psykiatrin har samma antal platser sommar som vinter.