Det ekonomiska underskottet för Skaraborgs sjukhus uppgår efter sju månader i år till omkring 100 miljoner kronor.

För att komma tillrätta med det kärva ekonomiska läget är en åtgärd från sjukhusets sida att minska personalvolymen med 60 heltidstjänster. Det skriver Skaraborgs Allehanda.

Uppdraget att genomföra minskningen av personalvolymen finns enligt tidningen med i ett dokument som presenterades vid ett extra styrelsemöte i förra veckan.

Enligt Skaraborgs Allehanda är tjänsterna som föreslås försvinna fördelade på de olika klinikerna och främst handlar det om undersköterskor, läkare och administrativ personal.

Samtidigt har sjukhuset ett stort behov av sjuksköterskor. Detta har bland annat har skapat stora problem för ortopedin, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

– Just nu är behovet mellan 40 och 60 sjuksköterskor. Vi får in flera nyutexaminerade, men kan inte lägga för stort ansvar på dem. Erfarenheten betyder mycket, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse, till Skaraborgs Allehanda.

Tanken är dock inte att någon personal ska sägas upp. Minskningen av de 60 heltidstjänsterna ska i stället ske genom att personal till exempel slutar via pensionsavgångar.

– Det handlar inte om att göra några uppsägningar, utan innebär att vi ser över hela verksamheten och ser så att vi har rätt kompetens på rätt plats, säger Ulla-Britt Hagström till Skaraborgs Läns Tidning. 

Läs också:

Krisen vid Skaraborgs sjukhus: Elektiva operationer ställs in

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Krisen på ortopeden i Skövde ska lösas »inom sjukhusets ramar«