På Norrtälje sjukhus avlastar ett snabbspår för äldre akutmottagningen, vilket Läkartidningen berättade om tidigare i veckanÄven på Karolinska i Huddinge, som har en annan variant av snabbspår, är erfarenheterna goda – och snart kan konceptet spridas ytterligare i länet. 

Socialdemokraterna går till val på att alla akutsjukhus i Stockholms läns landsting, som har längst väntetider i landet, ska få ett snabbspår för äldre.

– Vi avsätter en miljard till vårt akutvårdslyft, som i grunden handlar om att bemanna upp och öppna vårdplatser. Där har vi tagit höjd för att alla akutsjukhus ska ha ett sådant här äldrespår, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), och fortsätter: 

– De här snabbspåren behöver inte se likadana ut på alla sjukhus – men det måste finnas ett.

Även finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) ser gärna att fler akutsjukhus får snabbspår. 

– Jag kommer att uppmuntra det, eftersom vi ser att det har fungerat väldigt väl. Men jag vill att de professionella i sjukvården ska lägga fast hur de vill arbeta för att möta alla som behöver vård på ett patientsäkert och bra sätt, säger hon och förtydligar:

– I praktiken tycker väl jag och Socialdemokraterna samma sak, men jag tycker inte att det är ett politiskt beslut.

Behöver det inte tillföras extra medel för att kunna införa snabbspår?

– Nej, det här är ju ett sätt att organisera arbetet. Detta har Huddinge sjukhus gjort inom ramen för sin budget, utan att det har fattats ett enda politiskt beslut. Det har varit ren verksamhetsutveckling, utifrån att man ser att helhetsomhändertagandet av de äldre fungerar bättre, säger Irene Svenonius och fortsätter:

– Det vi som politiker ska göra är naturligtvis att se till att underlätta vårdens utvecklingsarbete och undanröja eventuella hinder.

Erika Ullberg hoppas att de sjukhus som i dag inte har något snabbspår för äldre ska kunna dra i gång ett till våren.

– Men det är en gissning från min sida. Allting hänger ju på vilka som kommer att styra landstinget och vilka förutsättningar sjukhusen får, säger hon.