Ytterligare 30 fall av infektioner med EHEC (enterohemorra­gisk Escherichia coli) har bekräftats, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Det betyder att cirka 80 fall nu verifierats i det pågående utbrottet som är ett av de största vi haft i Sverige.

Som vid många andra utbrott är det dock svårt att veta hur många som verkligen drabbats eftersom en del smittade inte söker vård och det inte tas prov på alla som kommer till vården, skriver Folkhälsomyndigheten som fortsätter samordna smittspårningen av EHEC.

Läs mer:

Nationellt utbrott av EHEC-infektioner