– Åsa Kullgren har stor erfarenhet av hur sjukvården styrs och fungerar i såväl normalläge som i kriser och därför har regeringen valt att utse henne som utredare, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Åsa Kullgren har tidigare varit särskild utredare i nya apotekmarknadsutredningen, varit landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland och haft uppdrag inom SKL.

Utredningen, vars uppdrag presenterades tidigare i augusti, ska fokusera på att se över sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar och terrorattacker.   

I uppdraget ingår också att ta fram en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas på både kort och lång sikt.

Läs mer:

Krishantering ska granskas