Nyligen upptäcktes att en person i Västsverige som donerat blod genomgick hornhinnetransplantation 1975 när hen var i 10-årsåldern. Sådana transplantationer är kopplade till överföring av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom.

Personen har donerat blod sedan 1990, men sedan 2001 godkänns inte donatorer som genomgått hornhinnetransplantation. Det var dock först 2006 som blodgivare frågades specifikt om transplantation. Senast donatorn gav blod var 2009, men hen uppgav fram till dess inte sin korneatransplantation. Det var först nu, när personen skulle återregistreras som blodgivare, som det blev känt.

Läkaren som gjort anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, säger till Nyhetsbyrån Siren att risken för konsekvenser är »i stort sett obefintlig«.