Före sommaren fick akutsjukhusen i Stockholm 180 miljoner kronor för att genomföra åtgärder som ska förbättra situationen för medarbetarna och kapa väntetiderna i vården.

Nu går den styrande Alliansen ut med att sjukhusens akutmottagningar får ytterligare 90 miljoner kronor.

 – Efter en extrem sommar tillför vi medel som täcker de extra utgifter som akutsjukvården haft. Det är viktigt att stockholmarna kan lita på vården även under extraordinära situationer, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i ett pressmeddelande.

Det formella beslutet om de extra medlen väntas fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i september. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått uppdraget att ta fram förslag på hur pengarna bör fördelas utifrån behovet.

Läs mer:

Stockholmsvårdens värsta sommar