Det teoretiska delprovet skrivs fyra gånger per år. Den ordinarie anmälan till nästa prov, som går av stapeln den 8 september, öppnade den 28 juni. Ett dygn senare var alla platserna fyllda. Därför släpps nu 240 extraplatser. Anmälan öppnar på måndag morgon den 13 augusti. Det teoretiska delprovet kommer att skrivas på tre orter den 8 september: Umeå, Göteborg och Lund.

– Vi är oerhört glada att det blev en sådan anstormning att få skriva kunskapsprovet och beklagar att vi inte hade förutsett det ökade intresset. Tack vare snabba insatser från Göteborgs och Lunds universitet kan vi nu drygt dubblera antalet skrivplatser. Provet kan nu skrivas i Umeå, Göteborg och Lund, säger Magnus Hultin som är ansvarig för kunskapsprovet för läkare, i ett pressmeddelande.

De 240 extra skrivplatserna är bokningsbara fram till fredag den 17 augusti kl. 12.00.

Kunskapsprovet

Umeå universitet har ett nationellt uppdrag att ordna kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES-området. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov.

Sedan oktober 2016 har sju kunskapsprov för läkare genomförts. På det senaste teoretiska delprovet godkändes 33 av de 100 som skrev provet. Totalt har 130 godkänts på teoretiska delprovet och 78 godkänts också på det praktiska delprovet.