Forskarna har jämfört självmordsfrekvensen och temperaturer i USA och Mexiko över flera decennier. Studien har publicerats i Nature Climate Change och resultatet visar ett signifikant samband mellan varmare väder och fler självmord.

Om den genomsnittliga temperaturen en månad ökade med en procent, ökade självmordsfrekvensen med 0,7 procent i USA och 2,1 procent i Mexiko. Sambandet fanns i både varmare och svalare regioner. Med en global uppvärmning med 2,5 grader till år 2050 kan det innebära 14 000 fler självmord i USA och 7 000 fler i Mexiko, enligt forskarnas prognoser.