Barnet fick cellgifter på ett sjukhus i Mellansverige i en för hög hastighet; behandlingen skulle ta 24 timmar, men tog på grund av ett misstag knappt 3 timmar. En kontroll efteråt visade att barnets hörsel var nedsatt på båda öronen. Det kan ha berott på felet i infusionen, men det skulle också kunna vara en reaktion på cellgifterna, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av juli.

Sjukhuset anger att det hade varit problem med infusionen på grund av många pumplarm. Sjuksköterskan hade noterat luftbubblor i slangen och då höjt hastigheten från 23 ml/timme till 230 ml/timme. Sjuksköterskan blev dock distraherad under sin bevakning av patienten och glömde senare bort denne. Misstaget upptäcktes efter knappa tre timmar när hela infusionen hade gått in.

Då tillkallades onkologjour som diskuterade saken med Giftinformationscentralen. Intravenös vätska höjdes och regelbundna kontroller genomfördes de kommande dygnen. Patienten kräktes några gånger och kände yrsel, vilket dock upplevts även vid tidigare, normala behandlingar.