Det var efter att Socialstyrelsen i februari återigen sagt nej till att införa ett nationellt screeningprogram med PSA-testning för tidig upptäckt av prostatacancer som Socialdepartementet gav Sveriges Kommuner och landsting i uppdrag att ta fram en nationell modell för hur landstingen skulle kunna organisera den PSA-testning som görs i rutinsjukvård.

Nu har en expertgrupp inom Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram ett förslag till hur det hela ska gå till, under ledning av Ola Bratt, professor i urologi.

Expertgruppen anser bland annat att det ska vara ett absolut krav att landstingen registrerar och utvärderar projekten med organiserad testning, så att de kan bidra till att fylla viktiga kunskapsluckor.

– Ett annat absolut krav är balanserad information till de män som bjuds in till PSA-testning. De måste få reda på att det finns fördelar och nackdelar och att det inte alls är uppenbart att man ska testa sig, säger Ola Bratt.

Expertgruppen trycker också på att de projekt som landstingen drar i gång ska omfatta hela vårdkedjan fram till diagnos.

– En tänkbar möjlighet vore ju att bara organisera själva PSA-testningen och sedan lämna över till rutinsjukvården för att utreda männen. Men vi anser att projektens ansvar är avslutat först när en cancerdiagnos är antingen bekräftad eller avfärdad, säger Ola Bratt.

Varför är det viktigt?

– Vi har en kapacitetsbrist inom urologin i Sverige i dag. Många män med förhöjt PSA får i dag vänta oacceptabelt länge på fortsatt utredning. Men om man bjuder in män som inte har efterfrågat provtagning så tar man på sig ett större ansvar att ta hand om dem snabbt.

Även på detaljnivå har Ola Bratt och de andra i expertgruppen tagit fram förslag.

– Men där är det inte detaljerna i sig som är det viktiga utan att landstingen faktiskt enas om att följa de detaljerna.

Nu går förslaget ut på remiss. Vid ett möte den 8 oktober kommer innehållet att diskuteras och fastställas.

Hur lätt tror du att det blir att införa organiserad PSA-testning i hela landet?

– Poängen med att köra det här som en landstingsbaserad verksamhet i stället för ett nationellt screeningprogram är ju att de landsting som har kapacitet, kompetens och intresse drar i gång, medan de andra kan ligga lite i bakvattnet och lära av de andras erfarenheter, säger Ola Bratt och fortsätter:

– Min personliga uppfattning är att det dröjer minst fem år innan alla landsting har infört organiserad PSA-testning – eller ett nationellt screeningprogram, om Socialstyrelsen nu skulle bestämma sig för det.

Ta del av förslaget här.