Myndigheten har sammanställt forskning och gjort »fördjupande analyser av befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården«. Resultatet är en rapport med ny kunskap om förtroendets orsaker och varför det behövs åtgärder för att säkerställa detta även på sikt.

– Vi ser att omkring 65 procent av befolkningen har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det är en tillgång som behöver värnas eftersom förtroendet påverkar vårdens effektivitet och patienters och medborgares sätt att agera i vården, till exempel benägenheten att söka vård och följa behandlingsråd, säger Isabelle Carnlöf, utredare, Vårdanalys.

Enligt Vårdanalys är förtroendet mindre för vårdcentralerna, samt för hur sjukvårdssystemet fungerar och hur vården styrs. Det finns även stora skillnader mellan landstingen.