Magnus Åsén ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan. Han är civilingenjör i elektroteknik från KTH och kommer närmast från Telenor. Foto: Pressbild

Magnus Åsén kommer närmast från Telenor och tillträder den 12 september. Han ska leda en grupp på cirka 30 personer som ska bygga upp den nya verksamheten. Rekrytering pågår av övriga medarbetare, skriver E-hälsomyndigheten i ett pressmeddelande 9 augusti

Den 13 juni i år röstade riksdagen ja till regeringens förslag om Nationell läkemedelslista, vilket Läkartidningen skrivit om tidigare. Införandet kräver flera lagändringar som samtliga börjar gälla den 1 juni 2020. Till dess ska E-hälsomyndigheten vara klar med de tekniska lösningar som krävs för att vården och samtliga apotek ska kunna ansluta sig till listan. Enligt planerna ska alla aktörer ha anslutit sina system den 1 juni 2022. 

En heltäckande läkemedelslista kan dock dröja längre än så, vilket Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik och ledamot i förbundsstyrelsen, tidigare påpekat under vinjetten Signerat i Läkartidningen. Anledningen är att rekvisitionsläkemedel, som står för cirka en femtedel av den totala läkemedelskostnaden, hamnar utanför listan i det första steget. Något som även Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, beklagar i det pressmeddelande som Läkarförbundet publicerade efter att beslutet tagits i riksdagen.

– Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, konstaterade Heidi Stensmyren.

I E-hälsomyndighetens uppdrag ingår att hitta tekniska lösningar, uppskatta kostnader och utreda behovet av cybersäkerhet. Det kommer därför att krävas god samverkan mellan alla aktörer för att den nationella läkemedelslistan ska finnas på plats när det är tänkt och fungera som planerat. 

Den arbetsgrupp som nu rekryteras till E-hälsomyndigheten och som ska ledas av Magnus Åsén kommer att samverka med en rad organisationer och myndigheter, bland andra Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Inera (ett bolag som ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, systemleverantörer, vård- och apoteksaktörer samt patientföreträdare.

Läs även:

Läkemedelslistan beräknas kosta hundratals miljoner

Nu klubbas lagförslag om nationell läkemedelslista

Nytt steg mot nationell läkemedelslista

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd