Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, vill halvera antalet förtroendeuppdrag i landstinget, säger hon till Dagens Nyheter.

I en debattartikel i Läkartidningen i våras skrev Irene Svenonius att hon ville inleda en dialog med Stockholms läkarförening om vilken politiskt bestämd byråkrati de skulle vilja bli av med. Genom att i varje läge ställa frågan om vilken styrning som verkligen behövs kan resurser för den faktiska vården frigöras, menade hon.

Nu konstaterar Irene Svenonius att det finns 1 000 politiska uppdrag i landstinget och väldigt många politiska organ som inte fattar några beslut.

– Landstinget har ingen nytta av diskussionsklubbar. Efter valet vill jag att vi kapar antalet förtroendeuppdrag till hälften, säger hon till Dagen Nyheter.

Irene Svenonius räknar med att det skulle minska kostnaderna med 10 miljoner kronor. På sikt vill hon också minska antalet ledamöter i fullmäktige, som i dag är 149 stycken, säger hon i Dagens Nyheter.

Läs mer:

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm: Professionen behöver involveras mer i utformningen av vården

Replik från Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm: Jag hoppas att Irene Svenonius tänker lyssna på professionen