Det är Jiao Tong-universitetet i Shanghai som släppt sin årliga lista, den ansedda så kallade Shanghai Ranking-listan, där det rankat runt 1 500 universitet i världen – såväl medicinska som universitet i allmänhet – utifrån uppgifter om deras forskning. 

Rankningen baseras bland annat på uppgifter om antalet Nobelpris och Fieldsmedaljer, citeringar i vetenskapliga tidskrifter samt publiceringar i Nature och Science.

Och det är alltså återigen amerikanska Harvard University som toppar listan. 

Karolinska institutet hamnar, liksom de två senaste åren, på plats 44 och rankas därmed högst av de svenska universiteten.

På topp 100-listan finns ytterligare två svenska universitet – Uppsala universitet på plats 63 och Stockholms universitet på plats 77.

Tittar man specifikt på området »Clinical medicine« hamnar Karolinska institutet på plats 19. Bara ett annat universitet i Sverige når topp 50, nämligen Göteborgs universitet som får plats 33.

När det gäller till exempel området »Pharmacy & pharmaceutical sciences« rankas Karolinska institutet däremot som trea. Där når inget annat universitet i Sverige topp 50.

Läs också:

KI faller i rankning