»Sommaren 2018 är en försmak av vad ett förändrat klimat kan innebära. Det är viktigt att vi tar tillfället i akt och agerar genom att ta lärdom av händelserna och motar olle i grind«, skriver Joacim Rocklöv och Maria Lilja på DN Debatt.

Eftersom sommarens långvariga och höga temperaturer saknar motstycke i historien är det viktigt att dra lärdom av sommaren, menar de. De tar upp några konkreta exempel på vad årets rekordvarma sommar kan få för effekter och efterlyser mer forskning, bland annat med fokus på att ta fram preventiva åtgärder för utsatta grupper i befolkningen.

De föreslår att europeiska smittskyddsinstitutets varningssystem för virusinfektioner valideras till smittskyddsdata från i år för att förebygga infektioner i framtiden, samt att kopplingen mellan värmen och sommarens infektionsutbrott som misstänkts ha orsakats av förorenat vatten undersöks närmare. De skriver även att det är viktigt att ta reda på hur ett förändrat klimat påverkar risken för medicinska tillstånd orsakade av parasiter, bakterier eller virus som sprids genom insekter och andra djur.