– Vi har kommit till en punkt när det inte bara handlar om arbetsmiljö utan också patientsäkerheten. Då måste vi agera även utåt och väcka opinion för att säkerställa våra patienters trygghet, säger Fredrik Pellmé, läkare inom den psykiatriska slutenvården på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) till Sveriges Radio P4 Väst.

Han berättar att det är ont om personal och att mottagningar ibland inte har läkare närvarande. Det orsakar långa tider mellan patienternas besök.

– Det gör att det blir svårt med uppföljning, utvärdering, medicinjusteringar och psykologisk behandling. Någonstans händer det hemska saker. Patienter skadar sig själva eller mår psykiskt mycket illa, säger Fredrik Pellmé.

Han och hans kollegor har skrivit till ledningen i NU-sjukvården (förvaltningen för nordvästra delen av Västra Götalands) och till Västra Götalandsregionen. Där beskriver de sin oro över den psykiatrin och skriver att »verksamheter som förut varit bristfälliga är nu bortom räddning«. Fredrik Pellmé säger också till radion att öppenvården och slutenvården aldrig tidigare har gått samman för att framföra kritik på ett så kraftfullt sätt.

NU-sjukvårdens nyblivna sjukhusdirektör Björn Järbur säger att han ska samla in information för att hitta en lösning. Han påpekar också att emedan förvaltningen försöker undvika hyrpersonal så råder inget formellt hyrläkarstopp.