– Tillströmningen av patienter på akutmottagningen har varit jättestor. Det finns en samfälld syn att för läkarna som varit på akuten för att ta emot alla de här patienterna har den här sommaren varit den värsta någonsin, säger Marie Wedin, själv verksam som ortoped på sjukhuset och tidigare ordförande i Sveriges läkarförbund.

Läkartidningen har tidigare berättat om den besvärliga situationen på framför allt akuten vid Helsingborgs lasarett

Förra hösten var det så illa att Inspektionen för vård och omsorg hotade med ett miljonvite. Ett hot som myndigheten dock tog tillbaka i våras, eftersom de åtgärder som vidtagits ansågs tillräckliga för att »häva den mest överhängande allvarliga patientsäkerhetsrisk som tidigare förelåg«.

Det handlade bland annat om att sjukhusets ledning fattat beslut om att max tio patienter per dygn fick vårdas på akuten i väntan på vårdplats och resten fördelas över sjukhuset.

Trots att det har fungerat bra, så är arbetssituationen i dag fullständigt outhärdlig för läkarna på akuten, enligt Marie Wedin.

– De får ingenting gjort. Det fattas rum, det fattas personal, alla ställer oerhörda krav. Det är en fullständigt ovärdig arbetsmiljö – och inte alls speciellt patientsäkert eller patientvärdigt för den delen. Det är en otroligt bekymmersam situation för dem som är jourer – vilket handlar om två tredjedelar av tillvaron. 

Hon ser inte heller någon ljusning framöver.

 – Läget är konstant väldigt, väldigt bekymmersamt. Vår fackliga syn är att det måste göras någonting nu. Inte sedan, utan nu.

Vad vill du ska hända?

– Det är många saker som måste till. Man behöver tillskapa fler vårdplatser. Man måste prioritera bland verksamheter, man måste göra sig av med en massa onödigt arbete som görs inom sjukvården.

Harald Roos, sjukhuschef på Helsingborgs lasarett, känner dock inte igen bilden av situationen på akuten.

– Nej, jag blir jätteförvånad. Det jag fått höra är att den här sommaren varit den bästa på flera år för akutläkarna. Det stämmer att tillströmningen av patienter har varit större än förra sommaren, men jag har fått positiva signaler om att de som kommit till akuten har kunnat behandlas på ett bra sätt, säger han och fortsätter:

– Det kan naturligtvis vara så att vissa jourlinjer varit extremt hårt belastade. Vi har redan förstärkt till exempel kardiologlinjen och det kan finnas ytterligare sådana behov. Den översynen är jag naturligtvis helt öppen för att göra nu efter sommaren.

Läs också:

Regionen slipper miljonvite

Fara för patientsäkerheten på akuten – nu hotar vite

IVO kräver åtgärder på akuten i Helsingborg

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg

Helsingborg slår rekord i viten

Orimligt lång vårdtid på akuten i Helsingborg