Elisabet Lindgren. Foto: Pressbild Stockholm resilience centre

Regeringen har utsett ledamöter i och ordförande för ett nytt nationellt expertråd för klimatanpassning.

− Vi har ett stort arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Rådet får en central roll i att se till att politiken, myndigheter och kommuner fattar välgrundade och väl avvägda beslut, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Rådet ska vara »självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens«. En av ledamöterna blir läkaren och docenten Elisabet Lindgren, en av de första i världen att forska på hälsoeffekter av klimatförändringarna.

Rådet ska följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning, göra klimat- och sårbarhetsanalyser, ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år. Rådet ska också ha en bred samverkan med olika aktörer i samhället.

De är det nya expertrådet:

  • Gunnar Holmgren (ordförande), tills nyligen landshövding i Västernorrlands län
  • Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattenmyndighet 
  • Enhetschef Robert Johannesson, Boverket 
  • Professor Carina Keskitalo, Umeå Universitet samt SLU 
  • Professor Erik Kjellström, Rossby centre, SMHI 
  • Docent Elisabet Lindgren, Stockholm Resilience Centre samt KI 
  • Enhetschef Patrik Perbeck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Lektor Sofie Storbjörk, Linköpings universitet 

Fler artiklar om klimat och hälsa:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!