Patienten kom in till sjukhuset i slutet av förra veckan. Provtagning bekräftade mässling och smittspårning inleddes omedelbart.

– Det handlar om att vi försöker söka upp personer som kan ha varit i kontakt med denna individ. I flera länder i Europa, som Italien, Rumänien och Grekland, har man haft stora mässlingsutbrott sedan 2017. Liksom i flera tidigare fall kopplar vi ihop det här med utlandsvistelser, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting, till Dagens Nyheter.

Han passar därför på att rikta en uppmaning till den som ska resa utomlands att se över sitt mässlingsskydd.

Någon koppling till de tidigare fall av mässling som upptäckts i Stockholmsområdet under våren och sommaren tycks inte finnas.

Läs också:

Ännu ett mässlingsfall i Stockholm

Nytt mässlingsfall på Södersjukhuset

Nya mässlingsfall bekräftade i Stockholm och Borås

Mässling upptäckt på Södersjukhuset

Virolog om mässlingsutbrottet: »De unga förstår nog inte«

Västra Götaland erbjuder gratis mässlingsvaccinering

Sahlgrenska universitetssjukhuset avråder från onödiga sjukhusbesök

Finsk vårdpersonal måste vaccineras

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet