– Det har ju framförts kritik, inte minst från Läkarföreningen, säger styrelseordförande Håkan Sörman till Dagens Nyheter och tillägger att det också kommit signaler om oklarheter i beslutsfattandet i linjeorganisationen.

Läkartidningen berättade om den kommande översynen redan i början av sommaren och nu säger Håkan Sörman till Dagens Nyheter att styrelsens vårdutskott – med ledamoten Kjell Asplund i spetsen – kommer att påbörja arbetet nu i augusti: 

 – Modellen har ju funnits ett tag, och det kan finnas anledning att skruva lite på den. Det kan ju finnas olika sätt att organisera vården runt patienten.

Som Läkartidningen tidigare berättat pekade även Anders Miltons utvärdering av förra sommarens operationsköer för cancerpatienter på en oklar ansvarskultur som delvis kunde kopplas till den nya organisationen på sjukhuset.

Läs också:

SBU: Brister finns i forskningen om värdebaserad vård

Värdebaserad vård oroar ministern

Sahlgrenska: Svag evidens för värdebaserad vård

SBU kartlägger värdebaserad vård

Läkaresällskapet vill evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch

Rak debatt om värdebaserad vård: »Stoppa inte det vi påbörjat!«

KI:s ledning vill inte ta ställning för värdebaserad vård

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård

Värdebaserad vård – inte alltid värdelös