Överdödligheten under den rekordvarma julimånaden ligger något över normala nivåer, visar data från de två senaste veckorna. Men det handlar inte om någon stor ökning, dödligheten ligger strax över den normala variationen under sommaren. Folkhälsomyndigheten uppger att man noga följer utvecklingen.

– Hur många dödsfall som beror på värmen går inte säkert att säga eftersom vi inte har någon statistik som kopplar ett visst antal dödsfall till värmen. Den analysen kommer att göras i efterhand, säger Adam Roth, tillförordnad avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd i ett pressmeddelande.

Att dödligheten påverkas vid långa perioder av höga temperaturer har tidigare studier visat. Äldre, personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin är särskilt utsatta i värmeböljor. Men hur mycket överdödligheten ökar, vid vilka temperaturer och efter hur lång period av varmt väder, varierar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Dödligheten är dock högre en vanlig vinter.

– Även om statistiken visar en ökning så är det i nuläget lägre dödlighet än vid en normal vinter, och betydligt lägre än vid influensatoppar vintertid, säger Adam Roth.