På medicinkliniken på Västerviks sjukhus är det 28–30 grader varmt inomhus, rapporterar P4 Kalmar. Där har både personal och chefer larmat om de höga temperaturerna.

– Jag tycker synd om patienter och personal, säger Ewa Wallén, biträdande basenhetschef för medicinkliniken i Västervik, till radion.

Lokalerna är gamla, saknar klimatanläggningar och markiser. Enligt uppgifter till radion har anhöriga fått fläkta patienter med solfjädrar. Personalen har larmat om problemen med inomhusklimatet i flera år. Enligt landstingets fastighetschef Irene Brodell pågår det en översyn av temperaturerna på sjukhuset.

– Allmänkylan ska förbättras i Västervik. Några avdelningar kommer också att få ombyggnader och få en bättre kyla, säger hon till P4 Kalmar.

Från Sunderby sjukhus kommer också larm om höga inomhustemperaturer. Norrbottens-Kuriren rapporterar från avdelning 63, som ligger högst upp på sjukhuset. Där har det varit närmare 30-gradersstrecket och även högre i vissa rum. Ingen lösning är heller i sikte. 

Irene Brännmark, biträdande verksamhetschef, säger till tidningen att vården står inför nya utmaningar när somrarna blir allt varmare. Just nu måste dock allt fokus läggas på att hitta vårdplatser till alla. Men efter sommarem behövs en utvärdering, enligt henne.

– Vi måste se till att det finns kylaggregat och liknande som finns stående även om vi inte behöver använda dem i vinter eller nästa sommar, och fläktar måste finnas tillgängliga. Vi måste se till att vi har utrustning så att vi klarar fler sådana här somrar.

På Gotland kan planerade operationer behöva ställas in. Akuta operationer påverkas inte.

– På grund av det rådande vädret är luftfuktigheten mycket hög. Det skapar bland annat problem på operation, där vi måste försäkra oss om att sterilförpackat material inte fuktskadas, säger Veronica Snoder, ställföreträdande sjukvårdschef, i ett pressmeddelande från Region Gotland.

Flera sjukhus i Stockholm samt Norrtälje har problem, och har fått skjuta upp operationer. 

– Sjukhusen är påverkade i olika grad. Det är riskfyllt att operera när det är varmt och fuktigt. Det började i förra veckan då man på Norrtälje sjukhus tvingades skjuta upp operationer och flytta ett par operationer till Danderyds sjukhus på grund av för hög luftfuktighet i operationssalarna. Vi tittar nu på vilka utrymmen som kan vara känsliga för hög luftfuktighet och vidtar åtgärder, säger Patrik Söderberg, chefsläkare i Stockholms läns landsting, till Dagens Nyheter.

På Nya Karolinska har ventilationsproblem lett till problem med vatten i operationssalarna. Dagens Nyheter rapporterar om fukt i operationssalarna på barnoperation och thorax, samt läckage från taket i korridorerna.

– Det började i söndags på barnoperation med att man fick problem med stillastående vatten i ventilationsanläggningen. Det kan man inte ha i en operationssal, utan det måste sugas bort, och bytet mellan operationerna tar längre tid. På thorax kan vi inte längre styra temperaturen inifrån operationssalen. Man kan undra hur de klarar att operera i Miami eller Rom där man är van vid den här luftfuktigheten, säger Jarl Ehrenberg, narkos- och intensivvårdsläkare på Nya Karolinska, till tidningen. 

I Sollefteå har, som Läkartidningen berättade om under onsdagen, alla operationer ställts in denna vecka på grund av den höga luftfuktigheten. På Sundsvalls sjukhus har personalen problem med höga temperaturer och är oroliga för patienterna. Den lagrade snön som används för att driva kylanläggningen är slut. Kylanläggningen drivs därför med så kallad nödkyla.

– Vi kör på nödkyla så tillvida att vi använder kyla för magnetröntgen. Vi ska säkerställa operation, röntgen och medicinrum och så. Det är väldigt varmt. Nu prioriterar vi de viktiga sakerna så komfortkylan är väldigt begränsad nu, säger Peter Boström som är tillförordnad chef för regionfastigheter, till P4 Västernorrland.

Även på Västmanlands sjukhus i Västerås har delar av fjärrkylan slagits ut, troligen till följd av ett åskoväder i början av veckan. Nödkyla används för att kyla ner de viktigaste utrymmena, enligt P4 Västmanland. Det har lett till högre temperaturer på sjukhuset, temperaturen uppges ligga på 24–30 grader.

– Vi har tagit bort komfortkyla på vissa vårdavdelningar och administrativa lokaler, säger Mikael Svanström som arbetar med driften hos region Västmanland, till radion.