Anmälan följer på en tidigare orosanmälan till verksamhetsledningen om personalbristens risker för patientsäkerheten.

– Det är en riktigt allvarlig situation för både patienter och personal. Vi har kollegor som befinner sig på bristningsgränsen och har utmattningssyndrom, säger Fredrik Pellmé, ordförande för Nordvästra Götalands läkarförening.

Vad vill ni se för åtgärder?

– I ett första skede att ledningen inte går vidare med planerna att göra det svårare att anlita hyrläkare. Det talas om att kostnaderna för hyrpersonal får vara högst två procent av vad en verksamhet omsluter och det är orimligt att inte ta hänsyn till att vissa verksamheter har större behov än andra.

I läkarkollegiets upprop gällande psykiatrin i Uddevalla och Trollhättan beskrivs en ond spiral med personalbrist, avdelningar som tvingas stängas och ännu större arbetsbörda för kvarvarande personal.

– Vi måste få tillfälle att sitta ner med ledningen och försöka hitta gemensamma lösningar. Det kräver en strategi på kort sikt för att lösa akuta problem, men även på längre sikt, säger Fredrik Pellmé.

– Som det blivit så saknas det bredd i ST-placeringarna med ST-läkare som får fylla ut scheman i stället för att utveckla sin kompetens på avdelningar och öppenvårdsmottagningar och där ligger stora risker för att klara kompetensförsörjningen långsiktigt.

Läkarfacket har fått löfte att delta med synpunkter i en ny, extern genomlysning av situationen.

– I den som genomförts på konsultbasis intervjuades bara ledningen och det är anmärkningsvärt att det ska krävas ett omtag med medverkan från personalen när inte ens den första genomlysningen hunnit bli offentlig, säger Fredrik Pellmé.

NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur har tidigare sagt till Sveriges Radio P4 Väst att han kommer att samla in information för att hitta en lösning. Han tillägger att förvaltningen försöker undvika hyrpersonal men att det inte råder ett formellt stopp.

Läs mer:

Läkare i NU-sjukvårdens psykiatri larmar: »Bortom räddning«