Redan 2016 föreslog utredningen »Ökad insyn i välfärden« att alla företag som bedriver offentligt finansierad verksamhet inom vård, omsorg och utbildning ska omfattas helt av offentlighetsprincipen. Med andra ord även privata vårdbolag. 

Nu gör Socialdemokraterna förslaget till ett vallöfte, rapporterar tidningen Dagens Medicin. Något färdigt lagförslag finns dock inte ännu.

– Vi söker stöd för att driva igenom detta under nästa mandatperiod, sa civilminister Ardalan Shekarabi till tidningen när han, socialminister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson lade fram det hela under en pressträff på tisdagen.

Efter att utredningens förslag presenterats 2016 sågades det dock av flera vårdrelaterade remissinstanser, vilket Läkartidningen berättat om, inte minst av Läkarförbundet som ansåg att det skulle medföra stora praktiska svårigheter och en påtaglig administrativ börda.

Enligt Expressen lovade partiet under pressträffen bland annat också att ändra lagstiftningen för att stoppa privatiseringar av akutsjukhus, liksom att jobba för att stoppa tvångsprivatiseringar genom att ta bort lagstiftningen som tvingar landsting och regioner att ge privat drivna vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.