Den höga luftfuktigheten gjorde att steril miljö inte kunde garanteras, vilket Läkartidningen berättade om den 1 augusti. Därför ställdes alla operationer in. Men sedan den 6 augusti har operationerna kunnat återupptas, då mätningar i operationssalar och sterilförråd visar att luftfuktigheten ligger på en nivå som rekommenderas för att garantera patientsäkerheten, meddelar Region Västernorrland.

Regionen har genomfört mätningar tre–fyra gånger per dygn vid sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Alla sjukhusen har nu fått grönt ljus.

Johan Nilsson, verksamhetschef för ortopedin i länet, menar att man kan lära både av andra sjukhus i Sverige och utomlands, när det gäller hur man hanterar luftfuktigheten. 

– Det är viktigt att vi drar lärdom av det inträffade. En plan och strategi kommer i höst att tas fram hur vi bättre kan förebygga den här typen av problem, säger Johan Nilsson i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Operationer ställs in på grund av hög luftfuktighet

Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer