Beslutet har tagits av landets läkemedelsmyndighet, FDA, som menar att appen är en effektiv preventivmetod om den används noggrant och korrekt.

Vårdfokus skriver: »Om den används perfekt är risken att bli gravid 1,8 på 100 kvinnor enligt kliniska studier som gjorts, men FDA pekar också på att eftersom appen inte alltid används korrekt så är risken snarare 6,5 procent«.

Natural cycles lanserades i Sverige 2015 och godkändes för användning i hela EU förra året. Men som Läkartidningen tidigare rapporterat har appen anmälts ett stort antal gånger till Läkemedelsverket. Anledningen är att kvinnor har blivit oönskat gravida trots att de använt appen.