Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som fem företrädare för cancervården – däribland Roger Henriksson, tidigare chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland – nu lyfter fram ännu opublicerade data från kvalitetsregistret »Nya läkemedel inom cancervården«.

Enligt Roger Henriksson visar de att hälften av 690 patienter i Stockholms läns landsting som fått immunterapi med något av tre olika läkemedel inte svarat alls på behandlingen, och att bara cirka 30 procent av patienterna lever efter två år.

Detta samtidigt som Stockholms läns landsting sedan introduktionen av de tre aktuella läkemedlen betalt mer än 200 miljoner kronor för behandling.

Det här innebär att samhället kastar stora pengar i sjön, anser Roger Henriksson.

– Vi vill inte undandra patienter potentiellt livräddande behandling, men vi måste våga ställa oss de etiska frågorna: hur ska vi tillåta att vi behandlar många patienter i onödan, med risk för långvariga biverkningar och till en stor kostnad, säger han i en kommentar till Läkartidningen och tillägger:

– Det här gäller ju inte bara immunterapi, utan även andra cancerläkemedel.

I debattartikeln uppmanar han och medförfattarna nu såväl staten som landsting och regioner att ta större ansvar för att se till att patienter får en mer skräddarsydd – och mer effektiv – behandling i betydligt högre grad än i dag. Det kan bland annat ske genom bättre användning av kvalitetsregister och sjukvårdens samlade register, anser de.

– Läkemedelsindustrin måste också ta ansvar och sätta av resurser för det här, säger Roger Henriksson.

Han och medförfattarna betonar vikten av att snabbt hitta markörer och patientrapporterade mått som kan förutsäga vem som kommer att ha nytta av en viss behandling.

Sådan kunskap bör landsting och universitet – liksom läkemedelsindustrin – ha ett tydligt uppdrag att bistå vården och patienterna med, anser de.