Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att undersöka om den befintliga informationen om värmeböljor och dess effekter på människors hälsa behöver uppdateras. De ska även bland annat kartlägga erfarenheterna från sommaren med fokus på information från verksamhetsansvariga, personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt undersöka om de befintliga systemen för att följa dödlighet i Sverige över tid behöver uppdateras.

– Om torra och heta somrar blir vanligare i framtiden krävs det att samhället klarar det. Pålitlig information och trygga rutiner är en förutsättning för välfungerande vård och omsorg under perioder av ökad påfrestning, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Strukturerna för samverkan ska bland annat analyseras.

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

De bägge uppdragen ska vara klara i april respektive mars nästa år.

Läs också:

Läkare efterlyser forskning om hur extremvädret påverkar folkhälsan