På tisdagen beslutar Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd att rekommendera alla patienter, oavsett tidigare alkoholkonsumtion, att inte förtära alkohol fyra till åtta veckor före operation. Nämndbeslutet är en fortsättning på regionfullmäktiges beslut i slutet av förra året att införa någon form av rekommendation för alkoholstopp. 

– Det gäller alla patienter, det finns ingen nedre gräns (för konsumtion), säger Stefan Redéen, kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping samt kristdemokratisk politiker i fullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden, och en av personerna bakom den ursprungliga motionen.

– Det som är tydligt i dagens förslag är att alla patienter ska informeras om att avstå alkohol helt i fyra till åtta veckor. Det tycker jag är en stor framgång, säger han till Läkartidningen.

I den ursprungliga motionen tas en metaanalys, baserad på två randomiserade studier, upp. Den tyder på att alkoholstopp före operation leder till betydligt färre komplikationer.

– Det handlar om att spara liv. Sedan är det i slutänden upp till den enskilde patienten. Vi kommer inte mäta med prover eller frågor. Men du ska få tydlig, skarp och kunskapsbaserad information, säger Stefan Redéen.

Som Läkartidningen tidigare berättat har företrädare för Svenska läkaresällskapet och Sveriges kirurger och narkosläkare krävt ett alkoholstopp för patienter före operation. Enligt dem behövs alkoholfrihet två till åtta veckor före operation för att återfå ett normalt försvar mot infektioner och upp till två månader för att försämrad sårläkning ska normaliseras. De lyfter bland annat en tidigare översikt i Läkartidningen där professor Hanne Tönnesen och överläkare Sven Wåhlin pekade på vikten av att avstå alkohol före operation.

Tidigare har bland andra Akademiska sjukhuset i Uppsala infört alkoholstopp före planerade operationer. Liknande satsningar har gjorts vid Skånes universitetssjukhus och Visby lasarett.

 

Läs mer:

Kirurger kräver alkoholstopp för patienter före operation

Låg risk för skador vid mindre än tio standardglas alkohol i veckan