I ett reklamutskick till samtliga invånare i en mindre kommun i Skåne marknadsförde sig en vårdcentral som »Skånes bästa vårdcentral 2018«.

Detta fick Region Skåne, som har avtal med den aktuella vårdcentralen, att reagera. I en skriftlig erinran från tidigare i somras skriver regionen att den aktuella vårdcentralen inte är utsedd till Skånes bästa vårdcentral 2018.

Däremot konstaterar Region Skåne att den aktuella vårdcentralen hade bäst resultat av de skånska vårdcentralerna i den nationella patientenkäten 2017, men att det inte framgått att det var detta resultat som verksamheten grundade sin marknadsföring på.

Enligt Region Skånes bedömning var informationen i utskicket vilseledande och inkorrekt och att det bland annat lett till onödigt arbete och oro hos både patienter och vårdcentraler i kommunen samt att innehållet i utskicket inte kan anses vara förenligt med avtalspunkten som rör saklig marknadsföring.

Region Skåne krävde i sin erinran att »korrigerande information genom annonsering i lokalblad« skulle genomföras senast i mitten av augusti i år samt att informationen på vårdcentralens hemsida skulle korrigeras omgående.