Läkartidningen har tidigare berättat om förhoppningen om att kunna använda donerade kroppar i färdighetsträning för kirurger i Sverige på ett etiskt och juridiskt godtagbart sätt.                                       

Och nu i veckan drar alltså Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i gång, med en kurs i akut buk, skriver Dagens Medicin.

De cirka 300 personerna i det regionala donationsregistret har samtliga sagt ja specifikt till att donera sina kroppar för kirurgisk träning, enligt Magnus Braide, professor i anatomi och föreståndare för kirurgiskt anatomiskt träningscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

– Kropparna från två av de donatorer som avlidit under våren och sommaren ska vi nu använda, säger han till tidningen.

Läs också:

Svenska kirurger vill öva på donerade mänskliga preparat i Sverige

Sahlgrenska öppnar lab för kirurgisk träning på mänskliga preparat

Planerna på kirurgisk träning på avlidna går vidare trots motstånd