För det första ska utredaren stödja »utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård« som staten, myndigheter och sjukvårdshuvudmännen nu ska bygga upp. I det arbetet ska utredaren vara en »stödjande kraft«. För det andra ska utredaren också stödja »utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen«. Samråden ska, enligt kommittédirektiven, kunna göra den statliga styrningen tydligare.

Utredaren ska också »stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården«. I sitt arbete med detta ska utredaren ta hänsyn till de uppdrag som Socialstyrelsen respektive Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick tidigare i somras och som går ut på att föreslå hur regeringen bättre kan följa vårdens kvalitet och jämlikhet. 

Vem som får uppdraget är inte klart än, men enligt Victor Harju, pressekreterare hos socialministern, blir det en tjänsteman på departementet.

Utredningen ska vara klar den 30 juni 2020.

Läs kommittédirektiven här: Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, Dir 2018:95 

Läs även:

Nationella vårdprogram ska bana väg för jämlik vård

Ett steg mot modernare kunskapsstyrning

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik