I Sverige och på andra håll i världen testas olika modeller för fördelning av arbetsuppgifter i vården. Det kan ibland handla om att avlasta läkare genom att exempelvis låta sjuksköterskor eller fysioterapeuter överta uppgifter. Men det kan också handla om att flytta uppgifter från sjuksköterskorna till andra yrkesgrupper, såsom vårdbiträden. Det görs till och med försök med sjuksköterskelösa avdelningar, vilket Läkartidningen skrivit om tidigare.

Nu reagerar dock den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN kraftigt mot utvecklingen och sätter för första gången ned foten i frågan, rapporterar Vårdfokus.

Organisationen, som har 130 yrkes- och fackförbund världen över, kräver en säker bemanning med sjuksköterskor. Det är avgörande för både vårdkvalitet och patientsäkerhet, menar ICN. De hänvisar till forskning som pekar på en ökad risk för vårdrelaterade skador och dåliga resultat i vården, samt ökad vårdtid och fler återinläggningar.

ICN kräver bland annat att legitimerade sjuksköterskor inte får ersättas med mindre kvalificerad personal, att beslut som rör bemanning av sjuksköterskor måste utgå från patienternas behov samt att sjuksköterskors bedömning av hur många som behövs för en säker vård måste respekteras.

Läs även:

Forskare: Vård utan sjuksköterskor en risk för patientsäkerheten

Sjuksköterskelösa vårdavdelningar: Danderyds sjukhus fortsätter med ifrågasatt modell

Hela landstinget arbetsväxlar i Värmlands primärvård