LANDSTINGET BLEKINGE

SoL-partiet Sölvesborg och Lister: Vill lämna Landstinget Blekinge till förmån för Region Skåne och anser att invånarna i Sölvesborg bör föras till Centralsjukhuset Kristianstad vid ambulanstransport. Vill verka för »närmare och bättre vård«.

Läs mer: www.solpartiet.se

LANDSTINGET DALARNA

Dalarnas sjukvårdsparti: Bildades redan inför valet 2002 i syfte att kämpa mot befarade nedläggningar av lasaretten i Avesta och Ludvika och eventuella neddragningar vid Mora Lasarett.

Läs mer: www.dalarnassjukvardsparti.se

Folkkampanjen för sjukvården: Vill bland annat återskapa en »äkta« medicinakut med specialistläkare i internmedicin vid Ludvika lasarett.

Läs mer: www.facebook.com/folkmakt/

REGION JÖNKÖPING

Bevara akutsjukhusen: Parti som startats av läkare i syfte att behålla tre fullvärdiga akutsjukhus i regionen. 

Läs mer: bevaraakutsjukhusen.se

Sjukvårdspartiet i Jönköpings län: Parti med öppen lista där »alla som brinner för en bättre sjukvård kan anmäla sitt intresse att stå med som kandidat«. Vill bevara regionens tre länssjukhus

Läs mer: www.sjukvardspartietjkpglan.se

LANDSTINGET SÖRMLAND

Vård för pengarna: Driver frågor om fler vårdplatser, ökade resurser till primärvården och minimerad administration för vårdpersonalen (se även: Läkarlett parti siktar på egen majoritet).

Läs mer: vardforpengarna.se

REGION GÄVLEBORG

Sjukvårdspartiet Gävleborg: Har suttit i regionfullmäktige sedan 2002, fick sex mandat vid senaste valet. Driver bland annat frågan att akut- och förlossningsvård ska bedrivas vid sjukhusen i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Läs mer: www.svp-gavleborg.se

REGION NORRBOTTEN

Sjukvårdspartiet: Norrbottens sjukvårdsparti är landet största lokala sjukvårdsparti, fick drygt 25 procent av rösterna i det senaste valet och är därmed det största oppositionspartiet.

Läs mer: www.sjukvardspartiet.nu

LANDSTINGET I VÄRMLAND

Sjukvårdspartiet i Värmland: Bildades 2002 och växte fram genom ett missnöje mot nedläggningen av akutsjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Partiet har haft plats i landstingsfullmäktige sedan det bildades.

Läs mer: www.siv.nu

REGION VÄSTERNORRLAND

Sjukvårdspartiet Västernorrland: Bildades 1994 men aktiviteten har gått i vågor. Satsar stort i årets val och vill att alla regionens sjukhus ska ha en fullvärdig akutverksamhet inom kirurgi, förlossning, medicin och psykiatri.

Läs mer: www.sjukvardspartiet.se

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Regionens framtid: Nybildat parti som vill förstatliga regionens sjukhus och låta kommunerna ta över ansvaret för primärvården. Akutsjukvård ska enligt partiet finnas både på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och på Uddevalla sjukhus. 

Läs mer: www.regionensframtid.se

Sjukvårdspartiet Västra Götaland: Beskriver sig som ett brett, oberoende mittenparti som är fristående från Sveriges övriga regionala sjukvårdspartier. Åkte ur regionfullmäktige 2011 och fick bara 0,68 procent av rösterna i förra valet men gör nu ett nytt försök. Vill bland annat ha ett ökat statligt ansvar för universitetssjukhusen och ge sjukhusen eget budgetansvar.

Läs mer: www.sjukvardspartiet-vg.se

Källor: Valmyndigheten samt respektive parti

Läs mer: 

Läkarlett parti siktar på egen majoritet

Svårt för vårdpartier att få makt nationellt