I första hand utgår planeringen från att använda ambulansflygplan. Framför planet ses Helge Brändström beredskapsöverläkare, medicinsk chef för ambulansflyget, Norrlands universitetssjukhus. Foto: Jan Alfredsson/Västerbottens läns landsting

– Det handlar om strokepatienter som kräver mekanisk trombektomi och den vården kan ges betydligt snabbare i Umeå, säger Peter Nieminen, som är den läkare vid Vasa centralsjukhus i finländska Österbotten som haft utredningsansvar för Umeåsamarbetet.

Att stärka banden mellan sjukhusen i Umeå och Vasa har länge varit en ambition från båda parter och samarbetet går nu in i en ny fas.

Mindre än tio mil skiljer orterna på varsin sida om Kvarken.

– Det korta avståndet ger en tidsvinst på i normala fall mellan 1 och 1,5 timme till Umeå jämfört med finländska universitetssjukhus. Med tanke på tidens avgörande betydelse för just den här patientgruppen är behandling med trombektomi en utmärkt start för ett utökat vårdsamarbete, säger överläkare Helge Brändström, som är medicinsk chef för ambulansflyget vid Norrlands universitetssjukhus.

I första hand utgår planeringen från att använda ambulansflygplan.

– Den gränsdragning vi talat om är att vid larm kunna ge besked om att klara lastning av patient i Vasa inom 75 minuter.

Sedan några år har inte Österbotten tillgång till ambulanshelikopter och eftersom ingreppet endast görs vid universitetssjukhus är alternativet därför vägambulans nästan 25 mil till Tammerfors, där det närmaste universitetssjukhuset finns.

Senast i november räknar ledningen för Vasa centralsjukhus med att komma igång med de nya rutinerna.

– Jag kan inte se några egentliga hinder för att detta ska kunna genomföras och i september är det tänkt att vår styrelse ska fatta beslut. Vi har jobbat med logistikplaner och riskanalyser och kommer under hösten att utbilda personalen i de nya rutiner som krävs, säger Peter Nieminen.

På Norrlands universitetssjukhus är vakanser bland neurointerventionister ett litet problem.

– Vi har täckning för ungefär 90 procent av tiden, men är hoppfulla att kunna nå upp till full täckning under hösten, säger Helge Brändström.