Det var i maj i år som en läkare på en psykiatrisk akutvårdsavdelning fattade beslut om att använda en spotthuva på en patient som var våldsam och spottade mot såväl personal som de medföljande poliserna, enligt IVO:s beslut.

Polis får använda den här sortens huva – som precis som det låter ska hindra personer att spotta omkring sig. Däremot saknas lagstöd för åtgärden i den psykiatriska tvångsvården konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, som nu är kritisk till det som hänt.

Myndigheten är dessutom kritisk till att patienten hölls bältad i åtta timmar utan förnyad undersökning av beslutande läkare. 

Under hösten kommer Inspektionen för vård och omsorg att följa upp bristerna vid en verksamhetstillsyn.

Enligt Peter Valverius, chefläkare, bygger dock IVO:s slutsatser på ett missförstånd.