Som Läkartidningen berättade tidigare i sommar rekommenderar NT-rådet behandling med läkemedlet emtricitabin tenofovirdisoproxil (Truvada) som så kallat PrEP (profylax före exponering). Detta för att minska risken för hiv-infektion hos personer som inte bär på hiv men har hög risk att smittas. Behandlingen är sedan tidigare godkänd i Europa.

Nu införs den i Stockholms läns landsting med start i oktober, och behandlingen ingår då i högkostnadsskyddet, meddelar Liberalerna i landstinget. Målgruppen är framförallt män som har sex med män. 

Antalet berörda personer i riskgruppen beräknas vara 500 i hela Sverige, varav 200–250 i Stockholm. Kostnaden för patienten blir 2 250 kronor per år. Uppdraget att börja förskriva PrEP ges till Venhälsan, en del av Södersjukhuset.

 

Läs även:

NT-rådet rekommenderar hiv-profylax till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten vill se förebyggande behandling mot hiv

»Patienterna är mer rädda för hiv än för Truvada«