Att ta nästa steg och nå riksdagen och den nationella politiken tror Niklas Bolin däremot är svårt för de vårdinriktade partierna. Ett misslyckat försök gjordes 2014 då ett nationellt sjukvårdsparti fick 0,2 procent i riksdagsvalet.

– Det är skillnad på att vara ett enfrågeparti och att ha ett politiskt ämne som hjärtefråga. Ta exempelvis Miljöpartiet, som kanske får stämpeln som enfrågeparti med fokus på miljön, men som ändå har en politik för alla områden, säger Niklas Bolin.

– För ett vårdparti är det en väldigt stor uppgift att gå från att helt fokusera på vårdfrågor till att enas om den sortens heltäckande politik som krävs i riksdagen, fortsätter han.

Det är framför allt i norra Sverige som vårdpartier vuxit sig starka – ofta i opposition mot ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav. Det främsta exemplet är Norrbottens sjukvårdsparti, som under åren tagit rollen som det ledande oppositionspartiet i sitt landsting.

Att Vård för pengarna lyckats värna en ställning som blockoberoende inom Landstinget Sörmland är lite ovanligt, påpekar Niklas Bolin. Han ser tydliga mönster kring hur vårdpartier får näring.

– Ofta är det personer från vårdprofessionerna som tar steget till att bli aktivister och i slutändan bilda ett parti. Många gånger sker det för att värna vården på en ort där det genomförts neddragningar eller planeras sådana.

Sedan 70-talet har banden mellan väljare och partier försvagats, menar han.

– I dag är det mer naturligt att skifta mellan olika partier och även att rösta olika lokalt, regionalt och nationellt. Det har gynnat lokala och regionala partier.

Flera undersökningar visar att sjukvårdsfrågor värderas högt av väljarna i relation till andra frågor. Niklas Bolin beskriver situationen som stundtals förvirrande – även om den mesta vården bedrivs på landstingsnivå blir den också en nationell angelägenhet.

– Det har blivit accepterat att partiföreträdare försöker vinna politiska poänger som ligger utanför deras ansvarsområde. Tydligast är det kanske med BB i Sollefteå, där flera partiledare varit på besök och lovat saker. Riksdags- och landstingspolitik vävs ihop, och det kan man nog se som en spegling av att vårdfrågorna blivit allt viktigare, konstaterar han.

Läs mer: 

Läkarlett parti siktar på egen majoritet

Sjukvårdspartierna landet runt