Regeringens utredare Anna Nergårdh. Foto: Sören Andersson

När regeringen nu kommer med tilläggsdirektiv till »En god och nära vård« vill de bland annat att utredaren Anna Nergårdh ska titta närmare på hur läkare som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning ska kunna »integreras i samklang med övriga förändringar i vården«.

Men enligt Annika Strandhäll handlar det alltså inte om att avskaffa de så kallade taxeläkarna, utan om att regeringen ser en risk att gruppen taxeläkare hamnar utanför en ny och förstärkt primärvård.

– Utredningen ska nu titta på hur de i stället kan bli en del i pusslet som ska ge en bra och nära vård till patienterna, säger hon till Läkartidningen och tillägger att vården inte har råd att mista den här gruppens kompetens.

Regeringen vill också att utredningen ska titta närmare på förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Regeringen vill bland annat se ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt olika vårdgivare.

Dessutom handlar det om se över om det behövs en reglering i lag om att införa patientkontrakt för patientens samtliga vårdinsatser, oavsett vem som är vårdgivare.

Anna Nergårdh säger att hon ser fram emot fördjupningen av uppdraget.

– Jag tycker att det är bra att ha fått de här tilläggsdirektiven. Vi har ju redan ett uppdrag att titta på ett mer personcentrerat arbetssätt och hur landsting och kommuner kan samordna sina insatser bättre. Och det är ju det man ytterligare stärker i det här uppdraget, säger hon och fortsätter:

– Det har till exempel redan gjorts ett väldigt fint arbete med patientkontrakt, men ska det bli hållbart i längden så måste vi också hitta ett sätt att bygga in det i strukturen, i regelverket och i lagstiftningen.

I och med tilläggsdirektiven förlängs även utredningstiden. En delredovisning ska ske den 7 juni 2019. Uppdraget ska sedan slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Läs mer: 

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

Längre öppettider och fler allmänläkare föreslås

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Hennes uppdrag: Förändra sjukvården

Regeringens utredare Anna Nergårdh: »Ett oemotståndligt uppdrag«