Som Läkartidningen tidigare berättat har Kjell Asplund, som bland annat är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer), fått i uppdrag att utreda ett antal patientsäkerhetsfrågor i den icke-etablerade vården. Han ska bland annat se över hur regler och rutiner ska hanteras i den typen av vård, och var gränsen mellan etablerad och icke-etablerad vård går.

I utredningsuppdraget ingår också att undersöka om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar bör begränsas för personal som inte är reglerad, det vill säga den komplementära och alternativa medicinen.

Sedan tidigare får inte andra än hälso- och sjukvårdspersonal utföra behandlingar av ett antal slag, till exempel sådant som rör cancer eller smittsamma sjukdomar som regleras i smittskyddslagen. Och 2017 fick Kjell Asplund uppdraget att se om vissa allvarliga psykiska sjukdomar borde läggas till den listan.

Men nu har regeringen gett Kjell Asplund ett utökat uppdrag: att se över om även andra tillstånd ska läggas till på den listan. I praktiken ska han se över bestämmelserna i kapitel 5 och 10 i patientsäkerhetslagen. Dessa reglerar vilka åtgärder som bara får utföras av hälso- och sjukvårdspersonal och vilka straffbestämmelser som gäller vid brott mot detta.

I ljuset av att listan med åtgärder som nämns i patientsäkerhetslagen är flera decennier gammal är det tid för en genomgång, säger Kjell Asplund till Dagens Medicin.

– Det är många, inklusive jag själv, som tycker att den här lagen är lite mossig helt enkelt.

 

Läs även:

Kjell Asplund får nytt uppdrag som utredare