Region Skåne har i en granskning upptäckt att de båda vårdcentralerna har brustit i över 40 procent av journalerna. Granskningen gäller diagnostisering som skett under förra hösten, och ett exempel är att vårdcentralen i Helsingborg inte angett tillräckligt underlag för de diagnoser som ställts i en tredjedel av journalerna.

Vårdcentralen i Malmö angav inte heller aktuell status och underlag för de diagnoser som satts i 42 procent av de granskade journalerna. I flera fall fanns »löst hängande diagnoser utan relevant information«, skriver regionen i en återkoppling till vårdcentralens verksamhetschef. Regionen kommer i det här fallet att göra en uppföljning om ett år för att se att vårdgivaren kommit till rätta med problemen.

Region Skåne uppmanar båda vårdcentralerna att etablera en utvecklad struktur för journalföring. Regionen rekommenderar också läsning i form av Socialstyrelsens skrifter »Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård« och »Vem får göra vad?«.