För att få tillfällig avlastning på akutmottagningarna dirigeras ibland ambulanser om till andra akutsjukhus. Den här sommaren är dock den första med intensivakuten vid Nya Karolinska i Solna som en bit av pusslet i Stockholms läns landsting. Det har ökat belastningen på andra instanser som tar hand om akuta patienter, kanske i synnerhet Danderyds sjukhus.

Men ett tag blev trycket på Danderyd för högt. Under fyra och ett halvt dygn i slutet av juli fick intensivakuten bredda sitt uppdrag och ta emot ambulanser från de södra delarna av Solna kommun, som annars skulle ha gått till Danderyd. Totalt rörde det sig om 30 transporter.

Som Läkartidningen tidigare berättat tog intensivakuten också emot fem transporter ett dygn i mitten av juli, vilka annars skulle ha gått till Danderyds sjukhus. Även under ett par morgontimmar den 5 augusti omdirigerades fyra ambulanser.

– Det har ingått i vår plan att när man får ett ansträngt läge på Danderyds sjukhus, som har ett ganska stort åtagande i det förändrade omhändertagandet av akuta patienter, så styr man om en del av ambulanserna från södra Solna till Karolinska. Det är en planerad åtgärd, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Johan Styrud, överläkare på kirurgen vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, är kritisk till den nya kartan över länets akutvård.

– Intensivakuten har absolut varit något negativt för de andra akutmottagningarna här i Stockholm. Det har vältrat över ganska mycket patienter på de andra, framför allt Danderyd, Södersjukhuset och S:t Göran, säger han.

Problemen gäller rent generellt, menar Johan Styrud. Men det har varit värre under sommaren.

– Skulle man varit efterklok så hade man backat och haft samma organisation som tidigare, åtminstone över sommaren. Man måste ta ett omtag, som det är just nu kan man inte ha det.

Oavsett intensivakuten ser både Johan Styrud och Elda Sparrelid denna sommar som den värsta på länge i Stockholmsvården.

– Den här sommaren är värre än tidigare. Och det är både på grund av att vi har färre vårdplatser än vi önskar – färre än förra sommaren – och värmen som också har gjort sitt: det är flera äldre, multisjuka och andra som sökt vård, säger Elda Sparrelid.

Hon påpekar dock att det finns nya möjligheter med närakuter som har avlastat akutmottagningarna, jourläkarbilar som till skillnad mot tidigare också använts dagtid i sommar och sjukhus som växlat en del slutenvård mot dagvårdplatser.

Men Johan Styrud tycker att akutmottagningarna vid sjukhusen har nått en kritisk punkt.

– De senaste somrarna har vi sagt »det här är det värsta jag varit med om«. Och så säger man inför nästa sommar »vi får inte göra som förra sommaren«. Men sedan har det blivit lite värre varje sommar. Nu har vi kommit till en gräns, nu går det inte mer. 

Vad vill du se för förändring?

– Jag skulle önska att man bygger ut primärvården. Vi har jouröppna vårdcentraler som kan lösa det mesta för patienten så att trycket på akutmottagningen kan minska. Sedan kan inte antalet vårdplatser på akutsjukhusen fortsätta minska. Vi måste få fler. 

 

Läs även:

Något högre tryck på vården i storstäderna

Stockholmsvården pressad – då öppnar intensivakuten

Värmeböljan ett problem för vården

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning