Sara Sehlstedt från Jämtlands läns läkarförening och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren på plats i Östersund för onsdagens stora sjukvårdspolitiska debatt. Foto: Marie Birkl

Drygt två veckor återstår till valet – och sjukvårdsfrågan är minst sagt het. Nu sätts fokus på sjukvården i glesbygd och den svårt skuldsatta regionen Jämtland/Härjedalen. 

Röntgenläkaren Sara Sehlstedt, som varit ordförande i Jämtlands läns läkarförening i sju år men avgick i början av året, har avslutat sin semester i förtid för att följa onsdagens sjukvårdspolitiska debatt i Östersund. Även Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats. Hon säger att hon är glad att den stora sjukvårdspolitiska debatten inför valet sker i just Östersund.

– Region Jämtland/Härjedalen är ett exempel där frågan om en jämlik vård är klockren. Ska vi ha en rättvis och jämlik vård för hela befolkningen krävs kanske ett nationellt ansvar att säkerställa det, säger Heidi Stensmyren. 

– Vi kan inte lämna Jämtland och säga: »ni får klara er bäst ni kan«. Utan vi måste prata om Jämtland som en del av hela landets ansvar.

Vad hoppas du på för budskap från politikerna i dag?

– Tydliga politiska utfästelser om att vi ska ha en fullt utbyggd primärvård och en jämlik och rättvis vård oavsett om man bor i Jämtland eller Stockholm – och att det är ett nationellt ansvar. 

Läkarförbundet vill även att man tittar på akutuppdraget nationellt: att en utredning tillsätts med mål att säkerställa att hela befolkningen får ett bra akutsjukvårdserbjudande. 

– Den pusselbiten saknas i dag i utredningarna, säger Heidi Stensmyren.

Sara Sehlstedt från Jämtlands läns läkarförening tycker det känns kul och viktigt att rättvis vård – ur ett geografisk perspektiv – hamnar i fokus.

– Alla som bor i Sverige ska ha samma förutsättning till en jämlik vård, säger Sara Sehlstedt.

Läs mer:

Stor sjukvårdsdebatt i Östersund