Läkartidningen rapporterade i vintras om hur den turkiska regimen grep ledningen för det turkiska läkarförbundet TTB efter att förbundet uttalat sig offentligt mot landets militäroffensiv i norra Syrien – och om hur såväl svenska Läkarförbundet som WMA uttalade sitt stöd för de turkiska läkarna.

Nu kräver WMA att bland andra generalsekreterare Bülent Yilmaz återfår sitt uppdrag som »allmänhetens tjänare« efter att ha tvingats bort av regimen.

WMA med generalsekreterare Otmar Kloiber i spetsen uppmanar Turkiets president att stoppa de oberättigade attackerna på ledande företrädare för läkaryrket.

Han säger också att TTB:s uttalande om att »krig är ett folkhälsoproblem« tidigare i år bara var ett konstaterande av det självklara faktum att krig orsakar stora hälsoproblem – och helt i linje med WMA:s policy.