Enligt de preliminära siffrorna dagen efter valet ser Moderaterna ut som den stora förloraren i Stockholms läns landsting. Partiet förlorar 9 mandat. Samtidigt ökar Centerpartiet och Kristdemokraterna med 5 respektive 3 mandat vilket gör att allianspartierna, som styrt landstinget i minoritet, fortfarande är största block med 70 mandat jämfört med de rödgrönas 64.

I ett pressmeddelande skriver Moderaterna i Stockholms läns landsting att: »Alliansen utgör det största regeringsalternativet för landstinget, även om inget alternativ har egen majoritet. Vi avvaktar nu sluträkningen på onsdag«. Vidare sägs bland annat att: »Alliansens inriktning är att genom fortsatt samarbete ta ansvar för ledningen av Stockholm läns landsting«.

Sverigedemokraterna går framåt och får 15 mandat i Stockholms läns landsting. Därmed förstärker partiet sin vågmästarroll. 

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, kommenterar valresultatet så här:

– Det är lite märkligt att det inte har hänt så hemskt mycket på valresultatet, utan det blir ju vad jag förstår ingen skillnad. Jag är lite förvånad över att vården här i Stockholm inte blev någon större valfråga.

Hur menar du?

– Sjukvården här är nästan krigssjukvård och jag tänkte att det skulle komma upp som fråga, men det kom inte upp så hemskt mycket. Det är lite märkligt. Sjukvården här en otroligt viktig fråga och jag är lite besviken att den inte kom fram på bordet, med NKS, vårdvalen, konsulter, upphandlingar etcetera.

I Region Skåne ser Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styrt regionen i minoritet, ut att tillsammans tappa 15 mandat. Detta samtidigt som allianspartierna går framåt med 6 mandat och därigenom blir största block.

Det är jämnt dock jämnt mellan Alliansen och de rödgröna, och inget block får egen majoritet. I stället förstärker Sverigedemokraterna sin vågmästarroll och ökar med 7 mandat till totalt 30.

För att lösa det osäkra parlamentariska läget efterlyser regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) blocköverskridande samarbeten.

– Vi bör till varje pris samarbeta över blockgränserna. Det vore bäst för Skånes utveckling med en bred blocköverskridande koalition, säger han till P4 Malmöhus.

I Västra Götalandsregionen tappar det grönblåa styret (Alliansen + Miljöpartiet) sin majoritet i fullmäktige. Tillsammans får de styrande partierna 71 av de 149 mandaten. Den stora förloraren i Västra Götalandsregionen ser ut att bli Miljöpartiet som tappar 6 mandat jämfört med förra valet.

Socialdemokraterna tappar å sin sida 3 mandat, medan Vänsterpartiet går framåt med 2 mandat. Den stora vinnaren i Västra Götalandsregionen är Sverigedemokraterna som ökar med 6 mandat.

Ta del av de preliminära valresultaten i samtliga landsting här.

Läs mer om valet:

Succé för det nya och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen

Vård för pengarna näst störst

SD når 10 procent inom Saco

Sjukvårdspartier går fram i norr

Många vårdpartier går framåt

Så kan landstingen styras

Så gick det i de stora regionerna

Maktskifte i Kronoberg på väg

Valresultat i landstingen

Sollefteåläkare på valkvällen: »Vi måste blicka framåt«

Sjukvårdsparti räknar med uppsving

Viktigaste vårdfrågorna efter valet

De kan bli socialminister efter valet